اِکیپـ دُخمـلـآ سلُومـــ مــآ دخیـآیــ خوجلـ تو اینــ وبـ پستــآیــ خوجلــ زیـآدیــ میزاریمـ پسـ حتمـآ همهـ رو نگـآهـ کنیـد کامنتـ یـآدتونـ نرهـ منتظـر انتقاداتونـ هستیمـ بیـ صبرانهـ بــآیــ http://countrygirls-1384.mihanblog.com 2018-09-22T22:30:13+01:00 text/html 2018-09-17T08:44:31+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘نتایج مسابقه انیمه ی کره ای ✘ http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/447 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام بچه ها (:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ببخشید خیلی دیر دارم نتایج رو اعلام میکنم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیگه رفته بودم مسافرت و اینا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکمم حوصله نداشتم ولی خب مسابقه قبلی بهم بیشتر کیف داد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با اینکه 21 نفر شرکت کننده داشت و سخت بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی چون بچه ها تلاش بیشتری داشتن برای حذف نشدن هم رقابت بیشتر بود هم هیجان مسابقه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای همین توی این مسابقه " انیمه ی کره ای" که مرحله اول و دوم و سوم هر مرحله 3 یا 2 نفر حذفی داشتیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هم انگیزه من برای نوشتن و گذاشتن و پیدا کردن عکسا کم بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هم رقابت و هیجان شما برای پیدا کردن بهترین عکس ):&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که البته کسایی که واقعا هم کاری کردن ازشون سپاس گذارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مثلا : <span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">ترانه جون - فاتیما جون - ماهانا جون - مائو جون&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);">اینا 4 نفری</span> بودن که برای مسابقه ارزش قائل شدن ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192);">اینا 4 نفری</span> بودن که براشون جایزه مهم نبود ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">اینا 4 نفری</span> بودن که تا فینال و نیمه نهایی اومدن (:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با اینکه ماهانا جون مرحله نیمه نهایی ازمون خداحافظی کرد ولی من بهش جایزه میدم (:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چون واقعا سعی و تلاش و کوشش رو دیدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چون وقتی که برای پیدا کردن عکس صرف میکرد رو دیدم ... منم که شاهد تمام ماجرا ها هستم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خب حالا میریم سراغ نفرات اول و دوم و سوم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">(لطفا اول به دکمه جوایز مسابقات در پست ثابت مراجعه کنید)</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همون طور که میدونید این مسابقه به 2 نفر اول جایزه تعلق میگیره ولی چون 4 نفر کلا بودن من</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای نفر سوم و چهارم هم جایزه "نظر" سنجیدم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خب نفر چهارم که معلوم ((:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">ماهانا جون</span> خسته نباشی ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با اینکه مرحله 9 حذف شد ولی امتیازی که جمع کرده بود <span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">71</span> اش اس&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نفر سوم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);">فاتیما جون</span> تو هم خسته نباشی ^_^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا مرحله 10 اومدی ... امتیازت <span style="background-color: rgb(153, 255, 153);">87</span> اش اس&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نفر دوم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">ترانه جون</span> شما هم خسته نباشی (^_^)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا مرحله اخر اومدی ... امتیازت <span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">91/5</span> اش اس&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نفر اوووول&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">مائو جونم</span> شما هم خسته نباشی :*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سری قبلی هم نفر دوم شده بودی فکر کنم ((:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا مرحله فینال اومدی ... امتیازت <span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">96/5</span> اش اس&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">+++</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جایزه نفر سوم و چهارم بهشون داده شد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نفر اول چون کد نویسه 1000 نظر میگیره (البته اگه خودش بخواد ... میتونه جایزه نفر اول رو بگیره)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نفر دوم هم باهاش صحبت میشه (:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جوابتون رو بگید در رابطه با جایزه ها برنده ها ^^</font></div> text/html 2018-09-08T09:38:55+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ دهمـ ـ ـ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/446 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/krhx_f006c1b467b656b588e754c464a2aad5.gif" alt="" width="315" vspace="0" hspace="0" height="236" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349287/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">سهلااااامـــ&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04dbl_378342/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349848/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">رسیدیــم به فینــال با 3 شرکت کننده&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565750/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F+%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_737971/%E2%98%86%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%E2%98%85_m.gif">حــذفیـــا : مـاهـآنـا&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_350502/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349612/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">بیشترین امتیاز : مائو با 87/5 از 90&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349612/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی">مهلـت : تا فردا شب&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349277/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="direction: rtl;">(</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763139/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><span style="direction: rtl;">بازم فکر نکنم بتونم سر وقت بزارم ولی از مهلت بگذره عکس قبول نیس</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763139/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349844/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">خب خب خب&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349844/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349625/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">بریم سر این مرحله که با مرحله های دیگه تفاوت داره&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04i7h_508616/%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A_m.GIF"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349840/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">خب تو این مرحله موضوع خاصی نداریم ...&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349840/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349291/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">شما باید یه گیف یا عکس انیمه ای بدید که تو نت زیاد نباشه یعنی کمیاب باشه&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349291/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">و سعی کنید عکسی بدید که منم ندیده باشم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349835/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">بعد عکس رو که پیدا کردید باید یه موضوع هم همراهش بهم بدید&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349835/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349619/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">منم موضوع میدم برای عکس خودم ... شما از موضوع من ندیداااااا<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349619/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">پس چی شد ؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br style="text-align: start;"><br style="text-align: start;"></font><div align="center"><table style="border: 3px dashed rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 204, 255);" width="205" height="174" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 3px dashed rgb(255, 153, 255); border-collapse: collapse; width: 197px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565750/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F+%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565750/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F+%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif"><br>1- شما باید بهم یه گیف یا عکس کمیاب + موضوع عکس بدید .<br>2-عکس یا گیف حتما باید کمیاب باشه .<br>3-سعی کنید عکسی بدید که منم ندیده باشم.<br>4-موضوع عکساتون نباید شبیه من یا بقیه شرکت کننده ها باشه .<br>5-حتما لازم نیس گیف باشه یا گیف یا عکس.<br><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565750/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F+%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565750/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F+%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif"></font></td></tr></tbody></table></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349838/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">خب فکر کنم الان دیگه گرفتید چیشد&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349838/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/051so_724377/%EF%BC%8A%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%8A_m.gif">و قابل توجه باشه که این مرحله صرفا جهت کسب نمرس پس تلاش کنید نمره کامل بگیرید<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/051so_724377/%EF%BC%8A%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%8A_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04qz8_607319/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字">نمونه<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04qz8_607319/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349830/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字">موضوع من : چند تا دخی انیمه ای توی استخر&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/048uk_349830/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔 文字 の デコメ 絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/x0l1_a1c01b0bea9a7b4cb5a123e2da916a8c22989bbd_hq.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="direction: rtl; background-color: rgb(204, 255, 255);">نکااات منفی&nbsp;</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04sb1_613284/Chu%21%21_m.gif" alt="Chu!! のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -3</font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">عکس بی کیفیت باشه -3</font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">عکس تکراری باشه -10</font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">دخی زشت باشه -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">دخی انیمه ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">موضوع نا مرتبط -10</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;کمیاب نباشه -10</font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;نمره پایین تر از 7 =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 204, 255);">حـــذف</span>&nbsp;</div><div style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><strike style="direction: rtl;">نمره ارفااااقی ندااااریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></span></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="direction: rtl;">نظرات = پست پایین</span></font></div><div style="direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5uhr_love-herz_412.gif" alt=""></div></font></div></div></div></div></font></div></div></div> text/html 2018-09-06T08:33:52+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ نهمـ ـ ـ ـ ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/445 <div style="text-align: center;"><img src="https://orig00.deviantart.net/5204/f/2015/163/b/3/hello_gif_by_spice_twinkle_pop-d8x2fok.gif" alt="نتیجه تصویری برای ‪gif hello‬‏" width="245" height="218"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04dbl_378342/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB_m.gif">سهــلااااامـ&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565750/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F+%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/049wr_672720/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84+%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF_m.gif">رسیدیم به مرحله یکی مونده به آخر&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03wr4_222191/%E3%81%83%E3%82%8D%E3%81%83%E3%82%8D_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_465413/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+__+%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88+%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%9B%E3%83%BC%28%5EO%5E%29_m.gif">توجه کنید مرحله یعد خیلی خیلی آسووونه ... و به شکلی میشه گفت برای کسب امتیازه<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_696034/%EF%BD%99%E3%83%BC%E3%81%B4%E3%82%87%E3%80%93%E3%83%AA%E3%82%AF%EF%BD%9E%E3%81%8A%E6%B0%97%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%EF%BD%9E_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04l28_503084/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif">حـذفیا : هیچـــــکس&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_764922/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E9%A2%A8%E8%88%B9_m.GIF" alt="イベントã&nbsp;よ。風船 の絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_629866/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%28%2A%C2%B4%E2%88%80%60%29%E2%99%AA_m.gif">بیشترین امتیاز : مائو با 78/5 از 80<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055gz_760099/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی">مهلت : تا شنبه&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/049wr_633675/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84+%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%28%2A%C2%B4%E2%88%87%EF%BD%80%2A%29_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="direction: rtl;">(</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763139/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><span style="direction: rtl;">بازم فکر نکنم بتونم سر وقت بزارم ولی از مهلت بگذره عکس قبول نیس</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763139/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><span style="direction: rtl;">)</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="direction: rtl;"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04u8g_696401/%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84+%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B+%E3%81%8A%E6%B0%97%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%82%93%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%86%E3%82%8B_m.gif" style="">موضوع : دخی کره ای با لیوان آب&nbsp;</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/051so_724377/%EF%BC%8A%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%8A_m.gif">&nbsp;(حتما نباید دستش باشه ولی توش آب باشه)<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04i7h_508616/%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A_m.GIF"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9hum_img_3714.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl; background-color: rgb(204, 255, 255);">نکااات منفی&nbsp;</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04sb1_613284/Chu%21%21_m.gif" alt="Chu!! のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بی کیفیت باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس تکراری باشه -10</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی کره ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="direction: rtl;">موضوع نا مرتبط -10</font></div><div style="direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="direction: rtl;">لیوان آب&nbsp; نباشه -10</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;نمره پایین تر از 7 =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 204, 255);">حـــذف</span>&nbsp;</div><div style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">نمره ارفااااقی ندااااریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></span></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div><div style="direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0pr_love-herz_364.gif" alt=""></div><div><br></div></font></div></div></div></div></font></div></div></div> text/html 2018-09-04T16:27:43+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ هشتمـ ـ ـ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/444 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.animatedimages.org/data/media/523/animated-hello-image-0004.gif" alt="animated-hello-image-0004"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04odj_554354/__utf-8_B_6Imy44CF___m.gif">سهلاااااااام بازمانــدگان&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_765856/%E3%82%9C%2A%E6%A3%92%E4%BA%BA%E9%96%93_%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ru4_714176/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif">حـــذفیـــا : فافا&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_737971/%E2%98%86%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%E2%98%85_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/049wr_629161/%EF%BC%81+%EF%BC%9F+%E8%A8%98%E5%8F%B7+%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA+%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF+%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif">بهترین عکسا : تــرانه&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/046m9_313000/%E7%99%BD%E9%9B%AA%E5%A7%AB%E2%98%85_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/049wr_672720/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84+%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF_m.gif">بیشترین امتیـاز : مائو با 67/5 از 70&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04gth_529778/%E6%B0%B4%E7%8E%89_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی">مهلت : تا پنج شنبه&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/049wr_633677/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84+%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%28%2A%C2%B4%E2%88%87%EF%BD%80%2A%29_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">(</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763139/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بازم فکر نکنم بتونم سر وقت بزارم ولی از مهلت بگذره عکس قبول نیس</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763139/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ru4_714119/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">موضوع : دخی انیمه ای با تاب (حتما نباید روش نشسته باشه</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055ht_759859/%E3%81%B2%E3%81%92_m.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">)</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/ql1x_191d32d89fb901cce5d24360eb1e8695.jpg" alt="" width="429" vspace="0" hspace="0" height="606" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl; background-color: rgb(204, 255, 255);">نکااات منفی&nbsp;</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04sb1_613284/Chu%21%21_m.gif" alt="Chu!! のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بی کیفیت باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس تکراری باشه -5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی انیمه ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="direction: rtl;">موضوع نا مرتبط -10</font></div><div style="direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="direction: rtl;">تاب نباشه -10</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;نمره پایین تر از 7 =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 204, 255);">حـــذف</span>&nbsp;</div><div style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">نمره ارفااااقی ندااااریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></span></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04qz8_607319/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">کامنت = پست مرحله ششم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04qz8_607319/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love_53.gif"></div></font></div></div></div></div></font></div></div></div> text/html 2018-09-02T15:24:28+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ هفتمـ ـ ـ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/443 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 102, 102);">(مهلت تموم شد)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.animatedimages.org/data/media/523/animated-hello-image-0022.gif" alt="animated-hello-image-0022"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536746/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="シンプル のデコメ絵文字">سعلااااام&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763144/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055ht_763163/%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84_m.gif" alt="可愛い のデコメ絵文字">ببخشید به خاطر دیر شدن .. یکم امتحان داشتم<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536755/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_536927/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="シンプル のデコメ絵文字">حــذفیــا : نداریمـ&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_536925/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763140/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字">خیلی تعجب کردم راستیتش&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_223857/%E4%B9%85%E3%81%97%E3%81%B6%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%9A_m.gif" alt="久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/055ht_763165/%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84_m.gif" alt="可愛い のデコメ絵文字">بهترین عکسا : ترانه و مائو&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04euo_608938/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%80%81%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" alt="シンプル、かわいい のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_223849/%E4%B9%85%E3%81%97%E3%81%B6%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%9A_m.gif" alt="久しぶりのあにまるず のデコメ絵文字">بیشترین امتیاز : مائو با 60 از 60&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536762/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی">مهلت : تا سه شنبه&nbsp;<img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">(<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763139/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字">بازم فکر نکنم بتونم سر وقت بزارم ولی از مهلت بگذره عکس قبول نیس<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_763139/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="(タイトルなし) のデコメ絵文字">)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536751/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="シンプル のデコメ絵文字">موضوع : دخی کره ای با حیوون (هر حیوونی)<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_536926/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qde1_large_75_.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl; background-color: rgb(204, 255, 255);">نکااات منفی&nbsp;</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04sb1_613284/Chu%21%21_m.gif" alt="Chu!! のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div><div style="direction: rtl; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px; direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2/5</font></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px; direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px; direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بی کیفیت باشه -2/5</font></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px; direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس تکراری باشه -5</font></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px; direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px; direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی کره ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">موضوع نا مرتبط -10</font></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px; direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14px; direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;نمره پایین تر از 7 =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 204, 255);">حـــذف</span>&nbsp;</div><div style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">نمره ارفااااقی ندااااریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></span></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04qz8_607319/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字">کامنت = پست پایین<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04qz8_607319/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"></div></font></div></div></div></div></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mkg_love_30.gif" alt=""></div> text/html 2018-08-29T09:57:59+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ ششمـ ـ ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/442 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.animatedimages.org/data/media/523/animated-hello-image-0045.gif" alt="animated-hello-image-0045"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765653/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%80%82_m.gif" alt="かわいい。 のデコメ絵文字">سهلااااامــــــــ اگورپگوریااااا&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765653/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%80%82_m.gif" alt="かわいい。 のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">حـــذفیــا<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_765855/%E3%82%9C%2A%E6%A3%92%E4%BA%BA%E9%96%93_%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字">&nbsp;: صــدف جون (عکس نداد)<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_765843/%E3%82%9C%2A%E6%A3%92%E4%BA%BA%E9%96%93_%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهتریـن عکسا&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765334/%2A%E3%82%9C%E2%98%85%E3%80%82%E3%83%BB%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%83%BB%E3%82%9C%E2%98%86%E3%83%BB_m.gif" alt="*゜★。・かわいい*・゜☆・ のデコメ絵文字">&nbsp;ماااهااانااا و تراااانه<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/0561y_765454/%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1_m.gif" alt="アップリケ のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بیشترین امتیاز تا الان&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765495/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%80%82_m.gif" alt="かわいい。 のデコメ絵文字">&nbsp;مائو با 50 از 50&nbsp;&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765890/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" alt="かわいい のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">(این بار هم مث دفعه قبل شده /: منظورم باراناس<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765497/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%80%82_m.gif" alt="かわいい。 のデコメ絵文字">&nbsp;)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهلت : تا جمعه&nbsp;</font><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">(<span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 102, 102);">توجه کنید</span>&nbsp;حتی اگه وقت نکنم بزارم مرحله بعد رو</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">&nbsp;بعد از تموم شدن مهلت ازتون&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 102, 102);">عکس قبول نمیکنم</span>&nbsp;</font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">)</span></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="direction: rtl;">موضوع</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765733/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" alt="かわいい のデコメ絵文字"><font style="direction: rtl;">&nbsp;</font>&nbsp;دخی انیمه ای با بستی<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765733/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" alt="かわいい のデコメ絵文字">&nbsp;(حتما باید دستش باشه هاااااا)<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/056fo_765733/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" alt="かわいい のデコメ絵文字"></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/b4iv_anime-ice-cream-gif-2.gif" alt=""></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="direction: rtl; background-color: rgb(204, 255, 255);">نکااات منفی&nbsp;</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04sb1_613284/Chu%21%21_m.gif" alt="Chu!! のデコメ絵文字"></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بی کیفیت باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس تکراری باشه -3&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی انیمه ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بستنی دستش نباشه -6</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;نمره پایین تر از 5 =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 204, 255);">حـــذف</span>&nbsp;</div><div style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">نمره ارفااااقی ندااااریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></span></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div></font></div></div></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love-herz_381.gif"></font></div></div></font></div></div></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br></font></div></div> text/html 2018-08-26T09:57:51+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ پنجمـ ـ ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/441 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.animatedimages.org/data/media/523/animated-hello-image-0054.gif" alt="animated-hello-image-0054"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سلاااااام بچه ها ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">(وقت ندارم <span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">نمیتونم شکلک</span> بزارم /: )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">حــذفیااا : <span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">نداشتیم :*&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آفرین بچه هاااااا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(102, 204, 204);">بهترین</span> عکسا : صدف و مائو&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بیشترین امتیاز تا الان : <span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">مائو</span> با 40 از 40 (:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(153, 51, 153);">مهلت : سه شنبه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">(<span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">توجه کنید</span> حتی اگه وقت نکنم بزارم مرحله بعد رو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بعد از تموم شدن مهلت ازتون <span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">عکس قبول نمیکنم</span>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif">)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موضوع : دخی کره ای با کلاه تولد&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><font size="2" face="Mihan-Iransans">(حتما هم <span style="background-color: rgb(153, 255, 153);">مخروطی یا همون بوقی</span> باید باشه</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">)</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jdbt_9957f6c5e177542e189cf7ec54a0a25f.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(204, 255, 255);">نکااات منفی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بی کیفیت باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس تکراری باشه -3&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی کره ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">کلاه بوقی نباشه -10&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;نمره پایین تر از 5 =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(255, 204, 255);">حـــذف</span>&nbsp;</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">نمره ارفااااقی ندااااریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></span></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div></font></div></div></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);">نظرات</span> = پست مرحله چهارم (پایینی)<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div></div></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love-herz_318.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-21T15:32:18+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ چهارمـ ـ ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/440 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.animatedimages.org/data/media/523/animated-hello-image-0032.gif" alt="animated-hello-image-0032"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سلام سلام&nbsp;<img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21547.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21555.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی">اه اه اه ... اصلا اعصاب ندارم میخوام سرم رو بکوبم تو دیوار /:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خب بابا آخه چقدر حذفی؟؟؟؟؟؟&nbsp;<img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21567.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21618.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">حذفیــا</span> : بارانا - دریا -ارورا - کورالین<img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21618.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">فقط سکووووت&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21631.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی">بهترین عکسا مرحله قبل : مائو- صدف - ماهانا - فاتیما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بیشترین امتیاز تا الان : <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">مائو</span> با 30 از 30&nbsp;<img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21654.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21649.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">مهلت</span> : تا جمعه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موضوع : دخی انیمه ای تو شهر بازی <span style="background-color: rgb(255, 204, 204);">یا</span> با چرخ و فلک<img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21636.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/3184_theme_park_fun_33_.png" alt="" width="468" vspace="0" hspace="0" height="351" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21577.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی">نکات <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">منفی</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بی کیفیت باشه -2/5</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس تکراری باشه -3&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی انیمه ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی"></div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/other/21689.gif" alt="شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی" style="">&nbsp;نمره پایین تر از 5 = <span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">حـــذف</span>&nbsp;</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">1&nbsp;نمره ارفاق داریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div></font></div></div></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">حتما حتما هم توی پست مربوط به مسابقه عکستون رو بدید توی پست ثابت ندید</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div><div><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love_51.gif"></div></div></div></font></div></div> text/html 2018-08-17T07:31:18+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ سومـــ ـ ـ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/439 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.animatedimages.org/data/media/523/animated-hello-image-0008.gif" alt="animated-hello-image-0008"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سلامــ&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/wavesmile.gif" alt="Hello"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">حــذفیا : پناه - آیلین&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/begging.gif" alt="Begging"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/begging.gif" alt="Begging">چرا این سری اینقدر حذفی داری ؟&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">هر مرحله اینقدر خیلی زیاده&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/begging.gif" alt="Begging">&nbsp;مگه موضوع های من سخته ؟<br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهترین عکس مرحله قبل : مائو&nbsp; و فاتیما و آرورا&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/heartsmile.gif" alt="Heart Smile"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/heartsmile.gif" alt="Heart Smile"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بیشترین امتیاز تا الان : مائو با 20 از 20&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/hi5.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهلت : تا سه شنبه&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/winking.gif">&nbsp;(مرحله های بالا تر مهلت کم تر میشه !!)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موضوع : دخی کره ای که دستش به صورت کاملا باز جلو دهنش</font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/winking.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;( کنار&nbsp; صورت و اینا = حذف)<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/ruminating.gif" alt="Ruminate"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">حالا اگه بسته جلو جلو دهنش بود زیاد مشکلی نداره&nbsp;</font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/winking.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zebh_113851707.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نکات منفی&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/sagittariuss.gif" alt="Sagittarius"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بی کیفیت باشه -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس تکراری باشه -3&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی کره ای نباشه -6&nbsp;</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">1&nbsp;نمره ارفاق داریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div></font></div></div></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">حتما حتما هم توی پست مربوط به مسابقه عکستون رو بدید توی پست ثابت ندید</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love-herz_226.gif"></div> text/html 2018-08-14T08:35:41+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ دومـ ـ ـ ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/438 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.animatedimages.org/data/media/523/animated-hello-image-0007.gif" alt="animated-hello-image-0007"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سلاااااامــ بروبچ&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_670856/%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%2A_m.gif" alt="*グーミン* のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430803/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字">حــذفیــــا: آنیـکا - گیتی - لایت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خداییش برای مرحله اول <span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">3 تا</span> حذفی زیاده&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430832/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05362_748701/%EF%BC%8A%E3%82%9C%E3%80%82%E3%83%BB%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%EF%BC%8A%E3%82%9C%E3%80%82%E3%83%BB_m.gif" alt="*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05362_748701/%EF%BC%8A%E3%82%9C%E3%80%82%E3%83%BB%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%EF%BC%8A%E3%82%9C%E3%80%82%E3%83%BB_m.gif" alt="*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字">بهتریـن عکسا مرحله قبل : ماهانا - ترانه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">مهلــت</span> : جمعـــه&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05362_748704/%EF%BC%8A%E3%82%9C%E3%80%82%E3%83%BB%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%EF%BC%8A%E3%82%9C%E3%80%82%E3%83%BB_m.gif" alt="*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موضوعـ : چند تا دخی انیمه ای با یونیفرم مدرسه <span style="background-color: rgb(204, 204, 255);">(بیشتر از 2 تا)</span><img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/grouphug.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ot6k_32985024217104753701.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نکات <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">مــنفـی</span>&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_430815/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%BA+%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%AD%28%5E%E2%97%87%5E%29%E2%94%9B_m.gif" alt="グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس بی کیفیت باشه -2</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">عکس تکراری باشه -3&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">دخی انیمه ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;">نمونه ای از عکس من =&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">1&nbsp;نمره ارفاق داریم&nbsp;</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div></font></div></div></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">حتما حتما هم توی پست مربوط به مسابقه عکستون رو بدید توی پست ثابت ندید</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;">+ بچه ها سعی کنید عکس بیتربیتی ندید&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="direction: rtl;">یکی اعتراض کرده /:</div><div style="direction: rtl;"><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love_93.gif"></div></font></div></div> text/html 2018-08-11T11:52:45+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ اولـ ـ ✘ " انیمه ی کره ای" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/437 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.picturesanimations.com/h/hello/6113831.gif" alt="6113831.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سلااااااااامـــــ<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_760856/__utf-8_B_44OP44O844OI___m.gif" alt="=?utf-8?B?44OP44O844OI?= のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052no_761377/%2B%2B%2B%2B%2B%2B%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AD%E2%99%AA%2B%280%E3%82%9C%E3%83%BB%E2%88%80%E3%83%BB%29%2B_m.GIF" alt="++++++コメしてね♪+(0゜・∀・)+ のデコメ絵文字">بریم ســر مرحلهـ اولــ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خب اول بگمـــ کهــــ<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/054mn_760879/__utf-8_B_44OP44O844OI___m.gif" alt="=?utf-8?B?44OP44O844OI?= のデコメ絵文字">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/0561y_762458/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB_m.gif" alt="森ガール のデコメ絵文字">سعیــ کنیـــد ، تلاشــ کنیــد که اگهـــ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">حـــذف شدیــــد ناراحتــ نشید&nbsp;<img src="http://s4.picofile.com/file/8100208526/837.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">مهلـــت</span> : تا سه شنبه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موضوعــ : دخـی کرهـ ای با لباس راه راه&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_493334/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1_m.GIF" alt="気持ち のデコメ絵文字">&nbsp;(گور خری رنگی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">توجه</span> : راه راه سیـــاه = <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">حـــذف&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://kpoimages-1tmxd3aba43noa.stackpathdns.com/data/images/full/485802/crayon-pop-gearing-up-for-comeback.png" alt="" width="502" vspace="0" hspace="0" height="334" border="0" align="bottom"></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نکــات مثــبت رو که منــ هیچ وقتــ نمیگمـــ&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_481686/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.GIF" alt="顔文字 のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/044o6_319963/%E9%A1%94%E6%96%87%E5%AD%97_m.gif" alt="顔文字 のデコメ絵文字">نکاتــ<span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> منــفــی&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس بزرگ یا کوچیک باشه -2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس آدرس داشته باش -2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس بی کیفیت باشه -2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس تکراری باشه -3&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دخی زشت باشه -1</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دخی کره ای نباشه -6&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نمونه ای از عکس من = <span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">حـــذف</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">1&nbsp;نمره ارفاق داریم&nbsp;</strike></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">حتما حتما هم توی پست مربوط به مسابقه عکستون رو بدید توی پست ثابت ندید</strike></font><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></div><div style="direction: rtl;"><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;"><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love_55.gif"></strike></font></div></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-10T09:13:45+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘ سِِـــریــ جَــدیــــد مُــسابِقــهــ ✘ "اَنیمِه یِ کُرِه اِی" http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/436 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">ظرفیت تکمیل شد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img alt="نایت اسکین" src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1393862620.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سلاااااام بچه هاااااااا<img src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/hugging-face_1f917.png" alt="Hugging Face" title="Hugging Face" width="39" height="39"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="lazypreload lazyloaded" src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/upside-down-face_1f643.png" data-src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/upside-down-face_1f643.png" data-srcset="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/144/apple/129/upside-down-face_1f643.png 2x" alt="Upside-Down Face" title="Upside-Down Face" width="31" height="31">خب از احوالاتم بگم کهــــ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خستگی در کردم <img src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/grinning-face-with-smiling-eyes_1f601.png" alt="Beaming Face With Smiling Eyes" title="Beaming Face With Smiling Eyes" width="30" height="30"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="lazypreload lazyloaded" src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/expressionless-face_1f611.png" data-src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/expressionless-face_1f611.png" data-srcset="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/144/apple/129/expressionless-face_1f611.png 2x" alt="Expressionless Face" title="Expressionless Face" width="29" height="29">و هنوز دارم جایزه ها رو میدم <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">جایزه نفرات دوم پرداخت شده <img class="lazypreload lazyloaded" src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/smiling-face-with-halo_1f607.png" data-src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/smiling-face-with-halo_1f607.png" data-srcset="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/144/apple/129/smiling-face-with-halo_1f607.png 2x" alt="Smiling Face With Halo" title="Smiling Face With Halo" width="29" height="29"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="lazypreload lazyloaded" src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/face-with-cold-sweat_1f613.png" data-src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/face-with-cold-sweat_1f613.png" data-srcset="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/144/apple/129/face-with-cold-sweat_1f613.png 2x" alt="Downcast Face With Sweat" title="Downcast Face With Sweat" width="31" height="31">ولی جایزه نفر اول هنوز ساخته و پرداخت نشده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خب سری جدید رو شروع میکنیمــــ<img src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/smiling-face-with-smiling-eyes_1f60a.png" alt="Smiling Face With Smiling Eyes" title="Smiling Face With Smiling Eyes" width="32" height="32"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/smiling-face-with-open-mouth_1f603.png" alt="Grinning Face With Big Eyes" title="Grinning Face With Big Eyes" width="36" height="36">یکمی شبیه مسابقه جــورواجور که سری قبل داشتیم هس <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اما اون نیس <img src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/smiling-face-with-open-mouth_1f603.png" alt="Grinning Face With Big Eyes" title="Grinning Face With Big Eyes" width="36" height="36"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/rolling-on-the-floor-laughing_1f923.png" alt="Rolling on the Floor Laughing" title="Rolling on the Floor Laughing" width="30" height="30">اسمش رو گذاشتم " انیمه ی کره ای " <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توجه : هر 2 مسابقه رو خودم طراحی کردم تو هر وبی ببینم هک میشه <img class="lazypreload lazyloaded" src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/face-with-look-of-triumph_1f624.png" data-src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/face-with-look-of-triumph_1f624.png" data-srcset="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/144/apple/129/face-with-look-of-triumph_1f624.png 2x" alt="Face With Steam From Nose" title="Face With Steam From Nose" width="33" height="33"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="transparent" src="http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png" alt="http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png" width="38" height="38">خب مسابقه انیمه ی کره ای به این صورت هست که <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یه مرحله دخی کره ایه یه مرحله دخی انیمه ای <img class="transparent" src="http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png" alt="http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png" width="41" height="41"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/smiling-face-with-sunglasses_1f60e.png" alt="Smiling Face With Sunglasses" title="Smiling Face With Sunglasses" width="32" height="32">تعداد مرحله هم 10 تا هستــــ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">و شرکت کننده هم بیشتر 15 تا قبول نمیکنم <img class="lazypreload lazyloaded" src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/face-without-mouth_1f636.png" data-src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/face-without-mouth_1f636.png" data-srcset="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/144/apple/129/face-without-mouth_1f636.png 2x" alt="Face Without Mouth" title="Face Without Mouth" width="29" height="29"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/white-smiling-face_263a.png" alt="Smiling Face" title="Smiling Face" width="31" height="31">هزینه هم ندارهـــ<br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خب جدول شرکت کننده ها در ادامهـــ <img class=" lazyloaded" src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/white-down-pointing-backhand-index_emoji-modifier-fitzpatrick-type-1-2_1f447-1f3fb_1f3fb.png" data-src="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/72/apple/129/white-down-pointing-backhand-index_emoji-modifier-fitzpatrick-type-1-2_1f447-1f3fb_1f3fb.png" data-srcset="https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/144/apple/129/white-down-pointing-backhand-index_emoji-modifier-fitzpatrick-type-1-2_1f447-1f3fb_1f3fb.png 2x" alt="Backhand Index Pointing Down: Light Skin Tone" title="Backhand Index Pointing Down: Light Skin Tone" width="37" height="37"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love-herz_356.gif" width="59" height="97" align="bottom"></font></div> text/html 2018-08-08T17:59:28+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘نتایجـ ـ ـ مسابقهــ جورواجور✘ http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/434 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/smileybunny1.gif">سلااااااااام بچه هااااااااا<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/smileybunny1.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/laugh2.gif">یکم حوصله ندارم وگرنه یه عالمه نتایج رو طول میدادم بمیرید&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/evilsmile.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خب ما 23 تا شرکت کننده داشتیم&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/babysmiley1f.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خدایییش خیلی زیاد بودید و هر کدومتون به طرزی پدرمو در اوردید /:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">(تعارف که نداریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">الان هم 10 نفر به مرحله آخر راه پیدا کردن&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_577348/%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIF"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/consoling1.gif">یعنی در کل 12 نفر حذف شدن&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/consoling1.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">(مث احسان کرمی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif">)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خب خب خب ... اهم اهم&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/onesmiley1.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگه رفته باشید توی جوایز میدید که مسابقه من 2 تا برنده داره (حوصله نداشتم 3 تا جاییزه بدم)<img src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/smileys/scolding-smiley.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/boredsmiley.gif">ولی اتفاق جالبی افتاد 2 نفر امتیازشون یه اندازه شد و الان 2 تا نفر دوم داریم&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/boredsmiley.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">و بازم سه نفر برنده /:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خیلی رقابت تنگا تنگ بود ... همه امتیاز ها با اختلاف 1 امتیاز 1 امتیاز بودن&nbsp;<img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/clap.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کارتون عالی بود ... (بچه های خنگی بودید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">)&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/imoksmiley.gif">شوخی کرم (امید وارم جنبه داشته باشید)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خب نفر اولــ&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_766633/%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA_m.GIF"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_766633/%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA_m.GIF">با 99 امتیاز از 100 امتیاز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">که فکر میکنم بتونید حدس بزنید&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_766633/%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA_m.GIF"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_766633/%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA_m.GIF">چند بار اسمش رو اوردم تو پستام&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کسیــ نیســـت به جـــز&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_766633/%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA_m.GIF"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/wow.gif">بـــــــــــارآنــــــــــا&nbsp;<img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/wow.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تبریــــک میگمــــ گلمــــ<img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/hspace.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توی این مسابقه بارانا با 4 تا تهمت متهم شد /:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خیلی هم به من هم به اون سخت گذشت /:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امید وارم تو سری بعد /:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اینجور مسخره بازی پیش نیاد /:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نفرات دومــــ<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03hdf_151697/%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%8F%E3%82%93_m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">که 2 نفر هستنــــــــــــــــــــــ <img src="http://gazo.emoji7.jp/img/0524t_727748/%21__m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/0524t_727748/%21__m.gif">&nbsp;با 93 امتیاز از 100 امتیاز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکساشون قشنگ بودن&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/0524t_727748/%21__m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/0524t_727748/%21__m.gif">منم میدوستمشون&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کسی نیست به جــــــــــــــــــــز<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/0524t_727748/%21__m.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/heartshape1.gif">پـــنـــــاهــــ جون و مائو جــــــون<img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/heartshape1.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به شما هم تبریک میگم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شما 2 تا خیلی سر به زیر برنده شدید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">باورم نمیشد&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تبریک میگم به همتون&nbsp;<img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/hearted.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/bunnyearsmiley.gif">خب حالا یه چیز جالب&nbsp;<img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/bunnyearsmiley.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این مسابقه نفر سوم هم 2 تا داشت&nbsp;<img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/whew.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">+ اگه که میخواید امتیاز هر مرحلتون رو ببیند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به دکمه امتیاز مسابقات توی پست ثابت سر بزنید&nbsp;<img src="http://dingo.care2.com/c2c/emoticons/rainbowed.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">+ نفرات بعدی در ادامه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">(من به همتون مقداری نظر برای تشکر ازتون میدم</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">)</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-06T09:31:29+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ دهمـ ـ ـ✘ (آخـــر) http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/433 <div style="text-align: center;"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1369798131.gif" alt="نایت اسکین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سهلااااااامـــــ&nbsp;<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini142.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini123.gif">حـــذفیـــا : ملکه شکلاتی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهترین عکسا مرحله قبل : ملیکا - روژان - ریما - بارانا - مائو&nbsp;<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini07.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini170.gif">بیشترین امتیاز تا الان : بارانا با 90 از 90&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);">مهلت</span> : تا چهارشنبه&nbsp;<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini70.gif"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini70.gif"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini70.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مرحله قبل&nbsp;<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini83.gif">&nbsp;انیمه ای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این مرحله&nbsp;<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini83.gif">&nbsp;دخی کره ای&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini81.gif">موضوع : دخی کره ای با مبل<u> سفیـــد</u></font></div><div style="text-align: center;"><u><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></u></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/ybdx_b9618a10e46bf231cb0404e4958cc6a3.png" alt="" width="477" vspace="0" hspace="0" height="304" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><u><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></u></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 102, 102);" size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini25.gif">توجه کنیـــــد<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini25.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 102, 102);" size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 102, 102);" size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini25.gif">اگه که معلوم نباشه که مبل هست حذف میشید&nbsp;<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini25.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 102, 102);" size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 102, 102);" size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini25.gif">+<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini25.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 102, 102);" size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 102, 102);" size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini25.gif">به نکات منفی و کسر نمرات توجه کنیـــد<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini25.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini20.gif"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini20.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نــکاتــ ـ منــ ـ ــفیــــ<img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/mini/mini100.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس کوچیک یا بزرگ -3&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس تکراری -5</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آدرس کمرنگ و کوچیک داشته باشه -2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آدرس پررنگ -3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دخی زشت باشه -3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کیفیت نداشته باشه -3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو نت زیاد باشه -3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس بی ربط باشه -10</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دخی کره ای نباشه -10</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مشخص نباشه که مبله -10&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مبل سفید نباشه -10</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052yv_744981/%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A_m.gif" alt="びっくり のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">نمونه ای از عکس من =<span style="direction: rtl; background-color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;حــذف&nbsp;</span></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><br style="direction: rtl;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans">نمره&nbsp;<span style="direction: rtl; background-color: rgb(102, 51, 102);">زیر 7&nbsp;</span>= حـــذف&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052yv_744981/%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A_m.gif" alt="びっくり のデコメ絵文字" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><strike style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;نمره ارفاقی نداریم&nbsp;</strike></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><strike style="direction: rtl;">اگه چند تا عکس بدید حذف میشید&nbsp;</strike><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font style="direction: rtl;" size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://www.juanna.ch/gifsammlung/love-herz_411.gif"></font></div> text/html 2018-08-03T14:05:14+01:00 countrygirls-1384.mihanblog.com (♥‿♥)fateme(♥‿♥) ✘مرحلهـ ـ نهمـ ـ ✘ http://countrygirls-1384.mihanblog.com/post/432 <div style="text-align: center;"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1352858885.gif" alt="نایت اسکین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سلامـ ـ ـ&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04k1n_488301/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04k1n_488340/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);">حــذفیــــا</span> : زهرا ژآنمــ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهترین عکسا <span style="background-color: rgb(255, 204, 255);">مرحله قبل</span> : فاتیما - ارورا - بارانا - مائو چان&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04k1n_488336/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">بیشترین</span> امتیاز تا الان : بارانا با<span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"> 80 از 80</span>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04k1n_488350/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);">مهلـت</span> ببخشید به خدا خیلی دیر شد این دفعه هم ...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سعیمو میکنم که زود تر بزارم حداقل تا یکشنبه&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04k1n_488350/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04k1n_488352/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字">مرحله قبل <span style="background-color: rgb(153, 153, 255);">دخی فانتزی</span> بود این مرحله <span style="background-color: rgb(102, 204, 204);">دخی انیمه ای</span> هست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);">موضوع</span> : دخی انیمه ای با سبد میوه&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04k1n_488311/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/izmj_45f79d71d43bef16ff9530e5a9d86e67--hd-anime-wallpapers-girls-dresses.jpg" alt="" width="446" vspace="0" hspace="0" height="659" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">نکات منفی</span>&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04k1n_488341/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gif" alt="シンプル のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس بزرگ یا کوچیک -3</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس تکراری -6</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دخی انیمه ای نباشه -10&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عکس بی ربط باشه -10</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دخی زشت باشه -2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آدرس داشته یاشه -2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کیفیت نداشته باشه -2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو نت زیاد باشه -3&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052yv_744981/%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A_m.gif" alt="びっくり のデコメ絵文字">نمونه ای از عکس من =<span style="background-color: rgb(0, 0, 153);"> حــذف&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نمره <span style="background-color: rgb(102, 51, 102);">زیر 7 </span>= حـــذف&nbsp;<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052yv_744981/%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A_m.gif" alt="びっくり のデコメ絵文字"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">&nbsp;نمره ارفاقی نداریم&nbsp;</strike></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;">اگه چند تا عکس بدید حذف میشید&nbsp;</strike><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></font></div><div style="direction: rtl;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><img src="http://www.millan.net/minimations/smileys/fingersmiley.gif" style="direction: rtl; opacity: 0.8; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"><strike style="direction: rtl;">عکستونــ حتما جا وب باشه وگرنه 2 نمره کم میکنم ازتون</strike></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;"><br></strike></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="direction: rtl;"><strike style="direction: rtl;"><img src="http://www.1t2t.com/2t/gif/w1171.gif" alt="Related image"></strike></font></div></div>