تبلیغات
اِکیپـ دُخمـلـآ - مطالب روژانــــ

بــــــــار هـ ـ ـ ـزار و یکمـ

نویسنده : روژانــــ
Image result for ‫عکس نوشته باحال‬‎


دیدگاه ها : ــــ
آخرین ویرایش: - -

:)

نویسنده : روژانــــ
Image result for ‫عکس نوشته باحال‬‎

مهمـ اینهـ بدونهـ تــــــــو اصنـ وجـ ـ ـ ـود داریـ:)دیدگاه ها : ــــ
آخرین ویرایش: 1396/09/26 17:55

بالـــــــــابر انیمهـ

نویسنده : روژانــــ
http://axgig.com/images/84257931192596591644.gif


<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script>
<script>var abzar = "<img src=http://axgig.com/images/84257931192596591644.gif />";</script>
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/scroll-topcontrol.js"></script>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/29 22:29

یهـ تاکسیـ بگـیـ ـ ـ ـر

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: متن ضد پسر ,

از ما خوشتـ نمیاد؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~یه نقشهـ بگیر..
~ یه ماشینـ جور کنـ…
~برو به جهنمـ☜☜☜
سفر خوبیـ داشتهـ باشیـ
دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/28 23:43

پنجـ صفحهـ

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: متن ضد پسر ,
بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1396/06/28 23:40

;)

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: متن ضد پسر ,
ﺍﻭنـ ﻣﻮﻗﻊ ﮐهـ ﻣـﺎ ﺧﺎصـ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُبیـ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ هفتهـ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮیـ…


دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/28 23:40

:)

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: متن ضد پسر ,
مَـنـ آمبـولـانـωـ نیـωــتـم × ڪـِـــہ هَــر وَقـتـ بـِـہ فَـنـا رَفتــے × ( : یـاـבَم بیوفتـ – – – ے : )


دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/28 23:41

بلــــابر+صفحهـ ورود ستـ الوینـ

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: کد های دخملونه ,
<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://axgig.com/images/71563782844561736654.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:none;">
<!-- End Code By Love-skin.ir -->

http://www.axgig.com/images/80107994683813118520.gif
<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script>
<script>var abzar = "<img src=http://www.axgig.com/images/80107994683813118520.gif />";</script>
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/scroll-topcontrol.js"></script>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->دیدگاه ها : عایــــــــــا خوشگلنـ؟؟؟
آخرین ویرایش: 1396/06/27 22:37

دکمهـ کره ای افتر اسکول

نویسنده : روژانــــدیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/27 19:00

خوشـ امدیـــــد پونیـ با پس زمینه ی سفید

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: کد های دخملونه ,


لطفنـ نظرتونـ در بارشـ رو همینجــــــــا بگینـ+اگـ میخاینـ از کـدا استفاده کنینـ اجازهـ بگیرینـ
دیدگاه ها : نظرتـ چیعـ؟؟؟
آخرین ویرایش: 1396/06/26 18:08

ولـشـ کردهـ://///

نویسنده : روژانــــ
Related image


دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: - -

بزرگترینـ معجزهـ

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: متن شاد ,
Related image


دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/26 14:15

دلخورمـ

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: متن شاد ,
Related image


دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/26 14:14

هویـ رفیقـ ـ ـ ـ

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: متن شاد ,
Image result for ‫متن دخترونه باحال‬‎


دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/26 14:13

عکس پی ان جی کره ای برای کد نویسی

نویسنده : روژانــــ
Related image
ادامهـ

دیدگاه ها : ثابتـ بۅگـــــــۅ
آخرین ویرایش: 1396/06/26 00:11

موسـ دوحالتهـ نـ ـ ـ ـاز

نویسنده : روژانــــ
ارسال شده در: کد های دخملونه ,
موسـ دوحالتهـ خیلیـ نـ ـ ـ ـاز صورتیـ با دو تــا شکلـ زیر:
اولیـ:゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字
دومیـ:星 のデコメ絵文字  

<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<style>body, a{cursor:url(http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752402/%E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gif), url(http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752402/%E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gif), progress !important;}
a:hover{cursor:url(http://gazo.emoji7.jp/img/04c00_747291/%E6%98%9F_m.gif), url(http://gazo.emoji7.jp/img/04c00_747291/%E6%98%9F_m.gif), progress !important;}</style>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->


 موسـ دوحالتـ خیلیـ نـــــاز صورتیـ با دو تـــا شکلـ زیـ ـ ـ ـر:
اولیـ:゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字
دومیـ:ハート型パックえもじ のデコメ絵文字  
 
<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<style>body, a{cursor:url(http://gazo.emoji7.jp/img/05408_752459/%E3%82%9C%2A_%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF_%2A%E3%82%9C_m.gif), url(http://gazo.emoji7.jp/img/05408_752459/%E3%82%9C%2A_%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF_%2A%E3%82%9C_m.gif), progress !important;}
a:hover{cursor:url(http://gazo.emoji7.jp/img/052nr_736962/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%88%E3%82%82%E3%81%98_m.gif), url(http://gazo.emoji7.jp/img/052nr_736962/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%88%E3%82%82%E3%81%98_m.gif), progress !important;}</style>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->

 دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/25 23:52

شهـ ـ ـ ـ ـر بازیـ

نویسنده : روژانــــ

ببینـ

منـ اگهـ بخوامـ بازیتـ بدمـ تو شهر بازیمـ …

بلیطامـ براتـ گرونـ تمومـ میشهـ!

افتاد یا باسـ توضیحـ داد…؟!
دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/25 20:15

آیفونـ

نویسنده : روژانــــ

✘↞ بَـعضْـٰٓیـــــَٰامٰـ مُخـْــٰشْـٰٓـٰٓــʘ͜͡ʘـــوٰنْـ ⇂⇃

⇅⇇ اٰزْ آیـٰٓفـْْـْـْــــٰٰٓٓـوٰنْـ خْــٰٓوٰنَـْـشـْـٰٓـــوٰنْـ ⇔⇛⇘⇘

⇞⇞⇑⇐ بـٰٓـٰٓـٰٓیـٰشْـتـَـــٰٓـٰٓٓر زَدهٰ مـٰٓـٰٓـْیـٰشْـٰٓـٰٓـــهٰـ ↠✘✪
دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: - -

ههـ:)

نویسنده : روژانــــ

↡↞مــــــَنـ با خـــــاکـــــــیـ بــــودَنــــَمـ حــــــالْـ مـــی کــــُنـــَمـ↠↡

⇜☜ شــــــُــــمـــا با رُویـــایـ شـــــــــــــــــاخْـ بـــــــودَنـــِتــــــــ ☞⇝

★هـــــِـــهـــ
دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/25 20:10

فلفلـ دلمهـ ایـ

نویسنده : روژانــــ

✔ تُنــﺪﺗَﺮﯾــنـ ﻓِﻠﻔــِﻼ ﻧَﺘــﻮﻧِﺴَــنـ

✌ ﻣَﻨــﻮ✌ ﺑـِﺴــﻮﺯﻭﻧـَـنـ!

ﺗــــــو

کــــہ ﺩﯾـگہ ﻓﻠﻔــلـ ﺩُﻟﻤــﻪ ﺍﯾـَــمـ ﻧــِﯿﺴــیـ
دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/25 20:08تعداد کل صفحات : 2 1 2