تبلیغات
اِکیپـ دُخمـلـآ - شهـ ـ ـ ـ ـر بازیـ

شهـ ـ ـ ـ ـر بازیـ

نویسنده : روژانــــ

ببینـ

منـ اگهـ بخوامـ بازیتـ بدمـ تو شهر بازیمـ …

بلیطامـ براتـ گرونـ تمومـ میشهـ!

افتاد یا باسـ توضیحـ داد…؟!
دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: 1396/06/25 19:15