تبلیغات
اِکیپـ دُخمـلـآ - اگهـ...

اگهـ...

نویسنده : روژانــــ

بعضـــــــــــــــــیا اِنــــــقد غــــــــــرور دارن که حتی موقع مــــعــذرت خواهــــی هم میگن:

"اگــــــــــــــــه" کاری کردم....!!! "اگـــــــــــــه" حرفی زدم!!!! ببخشید....!!!!

اصن دوس ندارن قبول کنن که خـــــــطــا کردن.تازه میگن " اگـــــه" :|
دیدگاه ها : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: - -