تبلیغات
اِکیپـ دُخمـلـآ - ✘♥جــدول امــتیاز♥✘
 اسم مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم مرحله پنجم مرحله ششم مرحله هفتم مرحله هشتم مرحله نهم مرحله دهم مجموع
 فافا 7 9 9 8/5 7/5 7/5 حذف     
 آنیکا حذف          
 کورالین 9 9 حذف        
 بارانا 7 7 حذف
       
 ترانه 9 10 7 8/5 10 10 10 10 7 10 91/5
 دریا 9 7 حذف         
 گیتی حذف          
 پناه 10 حذف         
 آرورا 10 9 حذف        
 فاتیما  9 9 9 8/5 7/5 9 8/5 7/5 9 10 87
 مائو 1010  10 10 10 10 7/5 10 10 8/5 96
 آیلین 8 حذف         
 لایت  حذف          
 ماهانا 10 9 9 8/5 10 7/5 8/5 8/5 حذف  
 صدف 10 9 5 10 حذف      
 ملیکا  حذف